Solrød kreds 045 Skoler

Uglegårdsskolen

Uglegårdskolen ligger i Solrød Strand område. Det er en folkeskole med undervisning fra bh.kl. - 9. klasse. Skolen rummer en specialklasserække.

Elever i indskolingen undervises i indskolingshuse, som også rummer skolens skolefritidsordning.

Skolen har p.t. 1128 elever og ? fastansatte lærere.

Tillidsrepræsentant: Else Pedersen

Arbejdsmiljørepræsentant: Annett Andræe

Skoleporten Uglegårdsskolen