Solrød Lærerforening

Solrød Lærerforening var en del af Greve Lærerforening indtil starten af firserne.

Greve-Solrød Lærerforening var på daværende tidspunkt blevet så stor, at man valgte at oprette en selvstændig Kreds. Solrød Lærerforenings første formand blev Klaus Vestergaard, og kontoret var en samling A4-mapper, der stod i hans kælder. Senere lejede Kredsen sig ind i et kælderlokale, hvor man havde kontor indtil 1995, hvor "Særlig Fond" købte lejligheden i Egeparken 31 B, der nu huser kredskontoret.
 
I Solrød Lærerforening er vi pr. 01.02.2016 i alt 283 medlemmer. De fordeler sig med 214 aktive medlemmer og 69 pensionister.